Bewegingsagogen

Wij helpen onze cliënten de kwaliteit van hun leven te verbeteren op het fysieke, sociale of psychische vlak. Dit doen wij door sport en bewegen of specifieke bewegingsactiviteiten in te zetten als middel om het algehele welzijn te verhogen. Hierbij maken we gebruik van fitnessoefenzaal, sport- en spelmaterialen en muziek. Wij laten onze cliënten zowel in een groep als individueel bewegen.

Multidisciplinaire samenwerking

Als bewegingsagogen werken wij nauw samen met de fysiotherapeuten en de psychologen van SilverRade. Daarnaast is er samenwerking met culturele- en welzijnsorganisaties in de regio.


Onze cliënten

Onze cliënten zijn volwassenen die ondersteuning en begeleiding nodig hebben bij het bewegen vanwege:

  • Een neurologische aandoening zoals multiple sclerose, CVA of de ziekte van Parkinson
  • Revalidatie na een CVA of fractuur of bij COPD of een oncologische aandoening
  • Dementie
  • Complexe gezondheidsvraagstukken en multimorbiditeit
  • Verminderde mobiliteit


Kwaliteit

Als bewegingsagogen zijn wij aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Lesgevers Sport en Bewegen 55+ (VML). 


Tarieven en vergoedingen

  • De Wet Langdurige Zorg (WLZ) vergoedt individueel en groepsgewijs bewegen bij verblijf in een verpleeghuis.
  • De zorgverzekeraar vergoedt vanuit de aanvullende verzekering individueel en groepsgewijs bewegen voor mensen die zelfstandig wonen.