Diëtisten

Wij ondersteunen onze cliënten bij voedingsgerelateerde vragen. Dit doen wij door mee te denken over haalbare en bij de cliënt passende oplossingen. Wij motiveren onze cliënten en zoeken samen met hen naar praktische mogelijkheden.

Multidisciplinaire samenwerking

Als diëtisten werken wij nauw samen met onze collega’s van SilverRade: bewegingsagogen, ergotherapeuten, fysiotherapeuten, logopedisten, maatschappelijk werkers, muziektherapeuten, psychologen en specialisten ouderengeneeskunde. 


Onze cliënten

Onze cliënten zijn kwetsbare ouderen, chronisch zieken en revalidanten die advies of begeleiding nodig hebben vanwege voedingsgerelateerde vragen door:

 • Een neurologische aandoening zoals CVA of de ziekte van Parkinson
 • Een oncologische aandoening
 • Sondevoeding of slikproblemen
 • Dementie
 • Maag- darmklachten
 • Ondergewicht en ondervoeding of ongewenste gewichtsafname
 • Overgewicht
 • Diabetes mellitus
 • Nierproblemen
 • Leveraandoeningen
 • COPD


Speciaal voor huisartsen

Huisartsen bieden wij de mogelijkheid om cliënten te begeleiden en de gehele voedingszorg rondom de cliënt te stroomlijnen. De behandeling vindt zowel poliklinisch als aan huis plaats. Telefonisch consult is altijd mogelijk en terugkoppeling tijdens of na de behandeling vanzelfsprekend. 


Kwaliteit

Als diëtisten staan wij ingeschreven bij het Kwaliteitsregister voor paramedici en zijn wij lid van de Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD), van de Vereniging Diëtist Geriatrie en Ouderen (DGO) en van ParkinsonNet


Tarieven en vergoedingen

 • Vanuit de basisverzekering vergoedt de zorgverzekeraar 3 uur diëtetiek per jaar.
 • Vanuit de aanvullende verzekering vergoedt een aantal zorgverzekeraars meerdere uren diëtetiek.
 • Kijk hier voor de tarieven van de diëtisten
 • De Wet Langdurige Zorg (WLZ) vergoedt behandeling bij verblijf in een verpleeghuis.