Ergotherapeuten

Wij helpen onze cliënten om opnieuw hun dagelijkse activiteiten uit te voeren als dat door een lichamelijke of psychische aandoening niet meer lukt. Dit doen wij door te onderzoeken, adviseren, behandelen, begeleiden en trainen. Daarbij zien wij naast onze individuele cliënten ook hun familie, mantelzorgers en verzorgenden.

Multidisciplinaire samenwerking

Als ergotherapeuten werken wij nauw samen met onze collega’s van SilverRade: bewegingsagogen, diëtisten, fysiotherapeuten, logopedisten, maatschappelijk werkers, muziektherapeuten, psychologen en specialisten ouderengeneeskunde. Daarnaast is er een intensieve samenwerking met huisartsen, medisch specialisten en thuiszorgorganisaties in de regio en de Geriatrische Revalidatie Midden Nederland (GRMN). Ook zijn wij aangesloten bij de Stroke Service Eemland (SSE) en de ketenzorg CVA en de regiogroep voor Cognitieve Revalidatie Therapie.


Onze cliënten

Onze clienten zijn volwassenen die advies, behandeling,  begeleiding of revalidatie nodig hebben vanwege:
 • Een neurologische aandoening zoals multiple sclerose, CVA of de ziekte van Parkinson
 • Ortopedische problematiek zoals fractuur of amputatie
 • Dementie
 • COPD
 • Oncologische aandoeningen
 • Complexe gezondheidsvraagstukken en multimorbiditeit
 • Palliatieve zorgvragen


Speciaal voor huisartsen

Huisartsen bieden wij een signalerende functie bij het in kaart brengen van de thuissituatie van cliënten. Telefonisch consult is altijd mogelijk en terugkoppeling tijdens of na de behandeling vanzelfsprekend. 


Kwaliteit

Als ergotherapeuten staan wij ingeschreven bij het Kwaliteitsregister voor paramedici en zijn wij lid van de beroepsvereniging Ergotherapie Nederland en aangesloten bij Parkinsonnet.


Tarieven en vergoedingen

 • Vanuit de basisverzekering vergoedt de zorgverzekeraar 10 uur ergotherapie per jaar.
 • Vanuit de aanvullende verzekering vergoedt een aantal zorgverzekeraars onbeperkt ergotherapie.
 • De Wet Langdurige Zorg (WLZ) vergoedt behandeling en begeleiding bij verblijf in een verpleeghuis.
 • De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) vergoedt haalbaarheidslessen en advies en begeleiding voor het verstrekken van rolstoelen en hulpmiddelen.
 • Kijk hier voor de tarieven van de ergotherapeuten