Fysiotherapeuten

Wij helpen onze cliënten bij de belemmeringen die zij ondervinden in het dagelijks bewegen. Dit doen wij door te onderzoeken, behandelen, begeleiden en trainen. Daarbij adviseren wij over transfers, loophulpmiddelen en schoeisel.

Multidisciplinaire samenwerking

Als fysiotherapeuten werken wij nauw samen met onze collega’s van SilverRade: bewegingsagogen, diëtisten, ergotherapeuten, logopedisten, maatschappelijk werkers, muziektherapeuten, psychologen en specialisten ouderengeneeskunde. Daarnaast is er een intensieve samenwerking met huisartsen in de regio en de Geriatrische Revalidatie Midden Nederland (GRMN). Ook werken wij samen met revalidatieartsen, orthopedisch instrumentenmakers en schoenmakers.


Onze cliënten

Onze clienten zijn volwassenen die advies, behandeling, begeleiding of revalidatie nodig hebben vanwege:
  • Een neurologische aandoening zoals multiple sclerose, CVA of de ziekte van Parkinson
  • Een orthopedische aandoening zoals een fractuur, amputatie of andere operatie
  • COPD
  • Oncologische aandoening
  • Dementie
  • Complexe gezondheidsvraagstukken en multimorbiditeit
  • Functionele beperkingen zoals verminderde mobiliteit of conditie


Speciaal voor huisartsen

Huisartsen bieden wij deskundige behandeling, advisering en begeleiding van hun cliënten. Telefonisch consult is altijd mogelijk en terugkoppeling tijdens of na de behandeling vanzelfsprekend. 


Kwaliteit

Als fysiotherapeuten staan wij ingeschreven in het BIG-register en het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie (CKR). Ook zijn wij lid van het KNGF en de NVFG en aangesloten bij ParkinsonNet.


Vergoedingen fysiotherapie