Logopedisten

Wij helpen onze cliënten met taal-, spraak-, stem- of slikproblemen om beter te communiceren of eten en drinken als dat door een lichamelijke of psychische aandoening niet meer vanzelfsprekend is. Dit doen wij door te onderzoeken, behandelen, adviseren en begeleiden. Daarbij zien wij naast onze individuele cliënten ook hun familie, mantelzorgers en verzorgenden.

Multidisciplinaire samenwerking

Als logopedisten werken wij nauw samen met onze collega’s van SilverRade: bewegingsagogen, diëtisten, ergotherapeuten, fysiotherapeuten, maatschappelijk werkers, muziektherapeuten, psychologen en specialisten ouderengeneeskunde. Daarnaast is er een intensieve samenwerking met huisartsen, medisch specialisten en thuiszorgorganisaties in de regio en de Geriatrische Revalidatie Midden Nederland (GRMN). Ook werken wij samen met de Stroke Service Eemland (SSE), Meander MC, MRC Doorn en Beweging 3.0.


Onze cliënten

Onze cliënten zijn kwetsbare ouderen, chronisch zieken en revalidanten die onderzoek, behandeling of begeleiding nodig hebben vanwege:

  • Moeilijkheden met eten, drinken en slikken of bij speekselverlies
  • Aangezichtsverlamming
  • Taal- en spraakstoornissen zoals afasie, cognitieve communicatieproblemen, apraxie van de spraak en dysartrie
  • Communicatieproblemen bij dementie
  • Adem- en stemproblemen
  • Verminderd gehoor


Speciaal voor huisartsen

Huisartsen bieden wij onderzoek en behandeling van cliënten en begeleiding van de mantelzorgers. De behandeling vindt zowel poliklinisch als aan huis plaats en is gericht op afasie, cognitieve communicatiestoornissen, dysartrie, dysfagie, ademing en stemgeving. 


Kwaliteit

Als logopedisten staan wij ingeschreven bij het Kwaliteitsregister voor paramedici en het Afasieregister NVLF. Wij zijn lid van de beroepsvereniging NVLF en van de Vereniging voor Klinische Linguïstiek en aangesloten bij ParkinsonNet


Tarieven en vergoedingen