Maatschappelijk werkers

Wij helpen onze cliënten in het verwerken en accepteren van veranderende situaties. Dit doen wij door te adviseren, behandelen en begeleiden via individuele gesprekken, familiegesprekken en groepsgerichte ondersteuning. Naast onze individuele cliënten zien wij ook hun familie en mantelzorgers.

Multidisciplinaire samenwerking

Als maatschappelijk werkers werken wij nauw samen met onze collega’s van SilverRade: bewegingsagogen, diëtisten, ergotherapeuten, fysiotherapeuten, logopedisten, muziektherapeuten, psychologen en specialisten ouderengeneeskunde. Daarnaast is er een intensieve samenwerking met huisartsen en het Mobiel Geriatrisch Team.


Onze cliënten

Onze cliënten zijn kwetsbare ouderen, chronisch zieken of revalidanten en hun naasten die advies, behandeling of begeleiding nodig hebben vanwege:

  • Verlies van een dierbare
  • Verwerking en acceptatie van veranderende situaties
  • Veranderingen in de zorgvraag thuis
  • Verhuizing naar een verpleeghuis 


Speciaal voor huisartsen

Huisartsen bieden wij advies in de thuissituatie van cliënten en hulp bij de toeleiding tot verpleeghuiszorg. Telefonisch consult is altijd mogelijk en terugkoppeling van de begeleiding vanzelfsprekend. 


Kwaliteit

Als maatschappelijk werkers staan wij ingeschreven bij het Registerplein – kwaliteitskeurmerk voor sociaal professionals. Daarnaast zijn wij lid van de beroepsvereniging van professionals in sociaal werk (BPSW) en van ParkinsonNet.


Tarieven en vergoedingen

  • De Wet Langdurige Zorg (WLZ) vergoedt behandeling en begeleiding bij verblijf in een verpleeghuis.
  • De zorgverzekeraar vergoedt behandeling en begeleiding bij verblijf in een revalidatiecentrum.