Mediator voor senioren

Als mediator help ik senioren en hun families om conflicten op te lossen en verstoorde verhoudingen te herstellen. Ook ondersteun ik zorgorganisaties als er conflicten zijn met medewerkers, cliënten of families. Ik heb aandacht voor de belangen van beide partijen en voel me nauw betrokken bij senioren en bij organisaties in de zorg. Als mediator werk ik met passie aan het verhelderen van onderliggende drijfveren.


Waarom kiest u voor mediation?

  • omdat u graag vanuit harmonie wilt leven en daar hulp bij zoekt
  • de mediatior weet de onderliggende belangen in een veilige sfeer naar boven te halen
  • omdat iedereen op basis van vrijwilligheid mee doet
  • de mediator stelt gerichte vragen en bewaakt het proces 
  • omdat mediation is gebaseerd op gelijkwaardigheid en gericht op een oplossing die voor iedereen werkbaar is
  • mediation is vertrouwelijk; wat er besproken wordt blijft binnenskamers.


Bemiddeling bij familieconflicten

Veel senioren hebben verdriet omdat de onderlinge verhoudingen in de familie verstoord zijn of omdat er een conflict is tussen broers en zussen of ouders en kinderen. In de laatste levensfase willen mensen deze conflicten graag doen ophouden. Als mediator luister ik naar de verschillende partijen en stel vragen om het conflict en de onderliggende belangen helder te krijgen. Het doel is dat er wederzijds begrip ontstaat en familieleden weer samen verder kunnen. 


Mediation in zorgorganisaties

Soms lopen teams of andere samenwerkingsverbanden vast door verstoorde verhoudingen of conflicten. Als standpunten verharden en open naar elkaar luisteren onmogelijk is, biedt mediation uitkomst. In een gezamenlijk proces werken we aan het herstel van een werkbare relatie en een oplossing die voor alle partijen bevredigend is. Ook bij conflicten met cliënten of families kunt u mij als mediator inschakelen om op een informele manier en zonder gezichtsverlies tot overeenstemming te komen. Door mijn jarenlange ervaring in de ouderenzorg ken ik de cultuur en spreek ik de taal van de zorg.


Kwaliteit

Als mediator sta ik geregistreerd in het kwaliteitsregister van de Mediatorsfederatie Nederland (MfN). Daarnaast heb ik meer dan 25 jaar ervaring in de ouderenzorg als maatschappelijk werker, vertrouwenspersoon en klachtenfunctionaris. Als maatschappelijk werker sta ik ingeschreven bij het Registerplein – kwaliteitskeurmerk voor sociaal professionals. Daarnaast ben ik lid van de beroepsvereniging van professionals in sociaal werk (BPSW).


Samenwerking

Als mediator werk ik nauw samen met mijn collega’s van SilverRade: bewegingsagogen, diëtisten, ergotherapeuten, fysiotherapeuten, logopedisten, maatschappelijk werkers, muziektherapeuten, psychologen en specialisten ouderengeneeskunde. Samen geven wij deskundig antwoord op uw gezondheidsvragen.


Kosten

Het uurtarief voor mediation is € 95,- per uur. Een mediationtraject bestaat gemiddeld uit vijf sessies van twee uur.