Muziektherapeuten

Wij helpen onze cliënten om hun gezonde mogelijkheden een moment te optimaliseren door het gericht inzetten van muziek. Dit helpt hen om te reminisceren (positieve herinneringen ophalen), om contact te maken en om de aandacht- en geheugenfuncties te stimuleren. Ook geeft het mogelijkheden om emoties te uiten en muzikale (rest)functies aan te spreken. Muziektherapie werkt met evidence-based methodes bij spraakherstel, verbetering van de grove en fijne motoriek en andere lichamelijke functies.

Multidisciplinaire samenwerking

Als muziektherapeuten werken wij nauw samen met de fysiotherapeuten, logopedisten, maatschappelijk werkers, psychologen en specialisten ouderengeneeskunde van SilverRade. Ook is er samenwerking met geestelijke verzorgers in verpleeghuizen.


Onze cliënten

Onze cliënten hebben te maken met dementie, revalidatie of ernstige lichamelijke beperkingen waarbij sprake is van:

 • Onrust en agitatie
 • Spraakstoornis
 • Verminderde motoriek als gevolg van letsel
 • Toenemend isolement
 • Verlies van grip op eigen levensgeschiedenis
 • Emotionele problematiek op het gebied van rouw en acceptatie
 • Moeite met het uiten van emoties
 • Somberheid of depressiviteit
 • Verminderde sociale interactie
 • Lichamelijke klachten 


Speciaal voor huisartsen

Huisartsen kunnen hun cliënten verwijzen voor muziektherapie als er sprake is van stemmingsproblematiek, spraakstoornis na een CVA, verminderde motoriek of rouwverwerking. Daarnaast kan muziektherapie cliënten met dementie helpen om onrust en agitatie te verminderen en om de sociale interactie te verbeteren.


Kwaliteit

Als muziektherapeuten staan wij ingeschreven bij de Stichting Register Vaktherapeutische Beroepen (SRVB) en in het AGB-register. Wij zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Muziektherapie (NVvMT), onderdeel van de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB).


Tarieven en vergoedingen

 • De Wet Langdurige Zorg (WLZ) vergoedt behandeling en begeleiding bij verblijf in een verpleeghuis.
 • Een beperkt aantal zorgverzekeraars vergoedt muziektherapie vanuit de aanvullende verzekering.