Psychologen

Wij helpen onze cliënten door hun denkvermogen, stemming en persoonlijkheidskenmerken te onderzoeken. Daarnaast adviseren wij familieleden, mantelzorgers en zorgteams over een optimale omgang met de cliënten. Ook bieden wij individuele en groepsbehandelingen, bijvoorbeeld voor cliënten met de ziekte Parkinson, oncologische aandoeningen of een CVA. 

Multidisciplinaire samenwerking

Als psychologen werken wij nauw samen met onze collega’s van SilverRade: bewegingsagogen, diëtisten, ergotherapeuten, fysiotherapeuten, logopedisten, maatschappelijk werkers, muziektherapeuten en specialisten ouderengeneeskunde. Daarnaast is er een intensieve samenwerking met huisartsen, medisch specialisten en thuiszorgorganisaties in de regio en de Geriatrische Revalidatie Midden Nederland (GRMN). Ook zijn wij aangesloten bij de Stroke Service Eemland (SSE).


Onze cliënten

Onze cliënten zijn kwetsbare ouderen en chronisch zieken die advies, behandeling of begeleiding nodig hebben vanwege:

  • Een neurologische aandoening zoals multiple sclerose, CVA of de ziekte van Parkinson
  • Revalidatie na bijvoorbeeld een CVA, fractuur, bij COPD of een oncologische aandoening
  • Ziekte van Alzheimer, vasculaire dementie of andere vormen van dementie
  • Complexe gezondheidsvraagstukken en multimorbiditeit
  • Functionele beperkingen zoals spraakproblemen of verminderde mobiliteit
  • Palliatieve zorgvragen


Speciaal voor huisartsen

Huisartsen bieden wij diagnostiek, advisering, behandeling en ondersteuning in de thuissituatie van cliënten. Een telefonisch consult is altijd mogelijk en terugkoppeling tijdens of na de behandeling vanzelfsprekend. 


Kwaliteit

Als psychologen staan wij geregistreerd in het BIG-register en zijn wij aangesloten bij:


Tarieven en vergoedingen

  • Na verwijzing van huisarts of medisch specialist vergoeden de meeste zorgverzekeraar een gedeelte van de behandeling en begeleiding vanuit de basisverzekering. Informeer bij uw zorgverzekeraar welk deel van de behandeling voor u wordt vergoed.
  • De Wet Langdurige Zorg (WLZ) vergoedt behandeling en begeleiding bij verblijf in een verpleeghuis.