Seniorenadviseur in Laren

Als adviseur begeleid ik senioren en hun familieleden bij vragen rondom wonen en zorg, rouwverwerking en het omgaan met veranderingen. Daarnaast help ik families door te bemiddelen bij conflicten of verstoorde verhoudingen. In mijn werk focus ik op een zo goed mogelijke kwaliteit van leven voor mijn cliënten.


Senioren of hun familie schakelen mij in bij

  • het zoeken naar een passende woonomgeving met zorg
  • rouwverwerking na het overlijden van een partner of familielid
  • het verwerken van verlies van gezondheid of werk
  • het omgaan met veranderingen door ziekte of ouderdom
  • conflicten of verstoorde verhoudingen in de familie
  • het afscheid nemen van het leven
  • het aanvragen en regelen van mentorschap of bewindvoering


Waarom kiest u voor mij als seniorenadviseur?

Als seniorenadviseur weet ik hoe belangrijk het voor u is om gehoord, gezien en gekend te zijn. Daarom neem ik de tijd voor u en onderzoek wat uw behoeften zijn en wat u nodig heeft. Dat kan psychosociale begeleiding zijn in het omgaan met verlies, maar ook het regelen van praktische zaken zoals een nieuwe woonomgeving of het aanvragen van mentorschap. Naast individuele begeleiding ondersteun ik ook uw familie en mantelzorgers. Met meer dan 25 jaar ervaring in de ouderenzorg als maatschappelijk werker, vertrouwenspersoon en klachtenfunctionaris kunt u vertrouwen op mijn deskundigheid.


Kwaliteit

Als maatschappelijk werker sta ik ingeschreven bij het Registerplein – kwaliteitskeurmerk voor sociaal professionals. Daarnaast ben ik lid van de beroepsvereniging van professionals in sociaal werk (BPSW). Als mediator sta ik geregistreerd in het kwaliteitsregister van de Mediatorsfederatie Nederland (MfN).


Meer dan begeleiden en bemiddelen

Als seniorenadviseur werk ik nauw samen met mijn collega’s van SilverRade: bewegingsagogen, diëtisten, ergotherapeuten, fysiotherapeuten, logopedisten, maatschappelijk werkers, muziektherapeuten, psychologen en specialisten ouderengeneeskunde. Samen geven wij deskundig antwoord op uw gezondheidsvragen.


Kosten

Voor begeleiding betaalt u € 60,- per uur.