Anders kijken

De huisarts belt me over een onhoudbare situatie waarbij volgens hem gedwongen opname in een verpleeghuis nodig is. Het gaat om een oude vrouw  die ernstig probleemgedrag vertoont door haar dementie en haar dochter die overbelast is door de zorg en voortdurend bij de huisarts aanklopt. De thuiszorg is afgehaakt omdat er geen voorzieningen in het huis zijn.

Ik ga kijken en zie een oud huisje in het bos. Met rotan meubels uit de jaren 60, veel kussens, overal lapjes stof en heel veel boeken. Een moeder en dochter die erg op zichzelf zijn en nauwelijks contact hebben met de buitenwereld. Die agressief reageren op iedereen die zich met hen wil bemoeien. En die daardoor de zorg en begeleiding die ze nodig hebben, moeten missen.


De wens om te sterven in haar huisje in het bos


Als ik puur kijk vanuit mijn professionele normen, lijkt opname een logische stap. Aan de andere kant is een gedwongen opname geen optie omdat er geen acuut gevaar dreigt. Toch geloof ik dat we in deze situatie anders moeten kijken. Want opname sluit niet aan bij de duidelijke wens van de moeder om te sterven in haar huisje in het bos. En ook niet bij de wens van de dochter om haar moeder tot het einde toe te verzorgen.


Het lef om buiten de gebaande paden te werken


Het duurt een tijd voordat ik het vertrouwen van moeder en dochter heb gewonnen. Samen met Wil, de maatschappelijk werker die ook binnen mag komen, zoek ik naar oplossingen. We vinden een nieuwe thuiszorgorganisatie die het lef heeft buiten de gebaande paden te werken. En een verre neef die wil ondersteunen bij de financiële zaken en bewindvoerder wil worden. Het medische deel stem ik na elk huisbezoek af met de huisarts en samen met Wil ondersteun ik de dochter en de thuiszorgmedewerkers, zodat zij mevrouw thuis kunnen blijven verzorgen.

Een half jaar later overlijdt de oude vrouw. Op een baar van wilgentenen wordt ze uit haar huis gedragen. Ik ben blij dat het is gegaan zoals zij en haar dochter het wensten. 

Jacqueline de Groot is specialist ouderengeneeskunde en kaderarts eerstelijn bij SilverRade locatie Bilthoven.