Die van 't fietsje

Cliënten noemen me ‘die van ’t fietsje’ omdat ik altijd op mijn vouwfiets naar ze toe kom. Zo ook Eliza en Gerard, het echtpaar dat het in hun aanleunwoning nog net redde totdat zij een CVA kreeg.

Gerard heeft de diagnose Alzheimer en gaat enkele dagen per week naar de dagopvang. Ondanks haar diabetes en slechtziendheid lukt het Eliza goed voor hem te zorgen. Totdat een CVA haar treft en ze verandert in een apathische vrouw. Als ik kom ligt ze als een molletje onder de dekens. Ze is nauwelijks tot iets in staat.

In het begin fiets ik twee keer per week naar Eliza’s aanleunwoning. Het stellen van de diagnose duurt lang omdat ze maar tien minuten belastbaar is. Met kleine stapjes gaan we haar dagelijkse activiteiten opbouwen. Het begint met uit bed komen en een half uur in een stoel zitten. Dan een kopje thee drinken aan tafel, later zelf thee zetten. In dit hele proces sluit ik aan bij wat Eliza wil en kan en bevestig ik haar voortdurend in wat er goed gaat. Heel langzaam krijgt ze weer een beetje plezier in het leven. 


Vertraging in het verwerken van informatie


Door het hersenletsel als gevolg van het CVA heeft Eliza veel moeite met het verwerken van informatie. Alles vertraagt en ik zie haar vaak zoeken naar woorden voor wat ze wil zeggen. Daarbij kan ze maar één onderwerp tegelijk behandelen. Dat vraagt niet alleen heel veel van haar zelf, maar ook van haar omgeving. Daarom geef ik de thuiszorgmedewerkers en familie instructie over het omgaan met Eliza. Zodat ze begrijpen hoe het in haar hoofd werkt en daar bij aan kunnen sluiten.

Het gaat nu aardig goed met Eliza. Ze gaat net als Gerard naar de dagopvang en ze redden het in huis met hulp van de thuiszorg. Ik kom nog eens in de vijf weken langs om samen met haar te kijken wat ze nodig heeft om zo comfortabel mogelijk te leven. Het maakt mij blij om te zien hoe Eliza van een molletje onder de dekens zich weer heeft ontwikkeld tot een vrouw die de regie over haar leven terug heeft.

Carien de Zwaan werkt als psycholoog bij SilverRade locatie Bilthoven